Menu

Baile/Home

Gaelscoil na Cruaiche - Nuachtlitir

18ú Nollaig 2014

A Thuismitheoirí dhil,

Buíochas: Thanks

Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh chun mo bhuíochas a ghabháil leis na tuismitheoirí, na páistí, an Bord Bainistíochta agus Cairde na Cruaiche a thacaigh leis an scoil le ceithre mhí anuas. Tá focal molta speisialta tuillte ag na múinteoirí, Caroline, Louise, Colm, Julie, Máire, Nicola, Úna, Marie, Celine, Margo, Darragh , Liam agus Kevin as ucht an sár-obair atá déanta acu ó thús na bliana. Ar son foireann na scoile, ba mhaith liom ár mbuíochas a ghabhail le Siobhán Nic Aodha san oifig, Gary Graeme, James Grimshaw, Pat Early, Des Cafferkey, Múinteoir Lauren, Paddy Moran, Erico Hopkinson, Anna Wright (Stitch Club), na Redmonds agus na cúntóirí ranga Laura agus Avril. Tá focal buíochas tuillte freisin ag Naomi Clarkin agus an Coiste Garraíodóireachta a rinne sár obair timpeall na scoile ó thús na bliana.

I take this opportunity to thank the parents and the children, the Board of Management and the Parents Committee for their help over the last four months. A special word of praise and thanks goes to our teachers, Caroline, Louise, Colm, Julie, Máire, Nicola, Úna, Marie, Celine, Margo, Darragh, Kevin and Liam who have worked tirelessly this term. On behalf of the staff, I thank Siobhán Hughes( administration) , Gary Graeme, James Grimshaw(I.T.). Muinteoir Lauren, Pat Early (the Orchestra), Des Cafferkey( Bag-pipes),Múinteoir Lauren, Paddy Moran(Caretaker), Eriko Hopkinson, Anna Wright (Stitch Club),.the Redmonds(Irish dancing) and our classroom assistants, Laura and Avril. A special word of praise is also due to Naomi Clarkin and our Gardening Committee for their dedication in developing our school grounds.

 

We wish you a very Happy Christmas and a peaceful New Year.

 

15ú Nollaig 2014

Bail ó Dhia oraibh.

Dátaí le meabhrú daoibh/Keep the date

Ranganna chanters/ Uillinn pipe classes -gach Luan/ Each Monday

Ranganna Veidhlín/ Violin lessons with Pat Early - gach Máirt/Each Tuesday

Ranganna Dordveidhil/ Cello lessons-gach Máirt/every Tuesday @ 8.30am

Club Gleacaíochta. Fun activity club- gach Céadaoin do dhaltaí Rang 3-6

Ranganna Fraincis / Extracurricular French lessons- gach Luan- Rang1/2/3 Fón:0868529723

Ranganna Fraincis / Extracurricular French lessons - gach Máirt- Rang 4/5/6 Fón:0868529723

Ranganna Drámaíochta/Drama classes –Fiona Keane-gach Luan- Fón:0877634339

Seirbhís Charúil/ Carol Service-18ú Nollaig/18th December @1.00pm

Cuairt ar an MacBride Home-17ú Nollaig @1.15pm

Laethanta Saoire na Nollaig/ Christmas Holidays-19ú Nollaig/19th December

Bailiúcháin an tséipéil; Church Gate Collection-27ú &28ú Nollaig/ 27th/28th December

Click to view our "Special Thank you" Newsletter or our Archive

 

Nollaig 2014/Christmas Concert 2014

Nollaig 2014/Christmas 2014


Dhearadh clúdach leabhair

Margadh leabhair. Dhearadh clúdach leabhair- Na Buaiteoirí!!!

Book Fair- design a book cover- the winners!!


Chomórtas Eolaíochta/Science Competition

Ár Aireagáin Eolaíochta don chomórtas Eolaíochta. Our inventions being posted off to Science Foundation Ireland.


Sa Ghaelscoil gach seachtain/Every week in Gaelscoil na Cruaiche

Ranganna Fidil

Bíonn Pat Early linn chuile Dé Máirt ag obair le Naíonáin Bheaga go dtí Rang 3.

Pat Early works with the children in Junior Infants - 3rd Class on Tuesday mornings.

Na Chanters

Bíonn Des Cafferkey ag obair le roinnt páistí ar an Luan.

Des Cafferky works with a number of children from the senior classes on Mondays.

Rince

Bíonn na 'Redmonds' ag múineadh Rince Gaelach gach Céadaoin agus Déardaoin.

Teachers from the Redmond Dance Academy teach Irish dancing to all pupils in the school on Wednesdays and Thursdays.

Ranganna Bosca Ceoil

Bhí Múinteoir Liam sásta ranganna a chur ar fáil do dhaltaí ó Rang 3 ar aghaidh agus tá an-dul chun cinn déanta acu ó thús na bliana.

Peil Gaelach

Bíonn traenáil don bpeil Gaelach gach seachtain le Múinteoir Colm. Déan cinnte go bhfuil na héadaí agus bróga peile agaibh ag teacht ar scoil.

 


Find us on Google Maps