Menu

Baile/Home

Gaelscoil na Cruaiche - Nuachtlitir

23ú Márta 2015

• Ranganna chanters/ Uillinn pipe classes –Dé Luain/On Mondays

• Ranganna Veidhlín/ Violin lessons with Pat Early - gach Máirt/on Tuesdays

• Ranganna Veidhlín/Violin lessons-Rang 3/4 –Dé Luain agus Dé Máirt

• Ranganna Dordveidhil/ Cello lessons-gach Máirt/every Tuesday @ 8.30am

• Club Gleacaíochta. Fun activity club- ar an gCéadaoin do dhaltaí Rang 3-6

• Ranganna Fraincise / Extracurricular French lessons- gach Luan- Rang-1/2/3 Fón:0868529723

• Ranganna Fraincise / Extracurricular French lessons - gach Máirt- Rang 4/5/6 Fón:0868529723

• Ranganna Drámaíochta/Drama classes –Fiona Keane - Fón:0877634339-gach Luan

• Ranganna Ríomhaireachta: Computer coding classes- Fón:0874119079 (James) ag tosnú 16/4/15

• Peer 4 Peer Programme le scoláirí na hidirbhliana ó Scoil Sancta Maria- Rang 6- cúrsa 4 uair a chloig

• Ranganna Rugbaí: Rugby lessons –Rang 1/2 le Paul Jennings –Connaught rugby

• An cheoldráma “Grease” i gColáiste Mhuire -26ú Márta/ 26th March

• Ard léitheoir Ranga/ Top Class Reader -27ú Márta/ 27th March

• Comórtas Bhoinéad na Cásca: Easter Bonnet Competition-27ú Márta/ 27th March (Rang 3-6)

• Laethanta Saoire na Cásca/Easter holidays-------27ú Márta/ 27th March

• Féile Peile Gael-Linn i dTuaim-16ú Aibreán 2015/ 16th April

• Aviva 2015-Milebush – 23ú Aibreán/23th April

• La na bhfiontraí óga/ Junior Entrepreneur Showcase Day- GMIT- Caisleán an Bharraigh- 23ú Aibreán

• An Chéad Fhaoistin/ First Confession-25ú Aibreán

• Cór na n-Óg/ National Children’s Choir-Royal Theatre- 30ú Aibreán/ 30th April

• An Chéad Chomaoine/ First Holy Communion------16ú Bealtaine/16th May

• Bailiúcháin Éadaí: “Cash for Clobber” Collection---- 28ú Aibreán/ 28th April

• Briseadh lár téarma/ Mid –term break--------4ú-8ú Bealtaine(san áireamh) 4-8th May(inclusive)

Click to view our Newsletters Archive

 

Cór na nÓg/National Youth Choir

 


Lèadóg/ Tennis

Bhain Rang a 1 & 2 an taitneamh as an leadóg le "Tennis Ireland" ar an Aoine seo caite!!
1st and 2nd class really enjoyed their tennis session with Tennis Ireland on Friday last!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Comhghairdeachas le Gaeilgeòirí na Seachtaine

23ú Márta 2015

Comhghairdeachas le Gaeilgeòirí na Seactaine

 


Comhghairdeachas le na pàistí seo a bhí roghnaithe mar na daoine is cinèalta an tseachtain seo.

Congratulations to these children who were commended on their acts of kindness this week.

 


Cór na nÓg/National Youth Choir

Seo rang 5 & 6 ag cleachtadh i gCaisleán a' Bharraigh le scoileanna eile an chontae do Chór na nÓg.
5th & 6th class practising their songs with other Mayo schools for their upcoming concert in Castlebar April 30th.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Lá Fhéile Padraig/St. Patrick Parade

Mórshiúl na bunranganna Lá Fhéile Padraig le ceoil ó banna ceoil na scoile. Cé hiad na leipneacháin sin?

Lá Glas i nGaelscoil na Cruaiche ar an 16ú Marta.Ghléas muid in éadaí glas in onóir do Lá Pádraig.
On March 16th we dressed in green in honour of St.Patrick's Day.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Buaiteoirí Sna G/Sna G Prizewinners

Bhí go-leor comórtaisí á rith againn le linn na coicise. Comhghairdeachas le na páistí thíos a bhí mar bhuaiteoirí i g comórtaisí ealaine, Tráth na gCeist, seó talúin, comórtas scipéala agus go mór mhór "Gaeilgeoirí na Bliana".

We ran many competitions throughout the fortnigth. Congratulations to the children below who were prize winners in the art competition, table quiz, talent show, skipping competition and most especially "Gaeilgeoirí na Bliana".

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Lá Domhanda na Leabhar/World Book Day

Bhí an-lá againn agus muid gléasta sna carachtair is ansa linn don lá.D'éisteamar le scéalta agus scríobhamar ár scéalta féin.Thugamar leabhra on mbaile agus tà muid chun iad seo a chur sa halla agus beidh cead ag gach páiste leabhar nua a fháil le léamh.
We had a great day on World Book Day.We dressed up as our favourite literary characters for the day.We listened to stories and wrote our own.We brought in books for exchanging and we will have an opportunity to pick a new book that we haven't read before.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Daltaí Ghaelscoil na Cruaiche a ghlac páirt i gcomórtas Rince Gaelach na Mini-Connaught’s ag an deireadh seachtaine.

 


Gaelscoil na Cruaiche supports the Irish Rugby Team

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Lá na bPancóga/Pancake Day

Yum

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Operation Transformation

Tà muid ag baint an-taitneamh as "Operation Transformation" i nGaelscoil na Cruaiche an tseachtain seo! Bíonn muid ag dèanamh "Metafit" le Siobhán agus ag dèanamh go - leor rith. Bhí an clúb aclaíochta ar siúl ar an gCèadaoin agus traineàil don pheil ghaelach i rith na seachtaine chomh maith. Bhí rail yard fitness ar siùl do cuid do na ranganna freisin.Tà go - leor fuinneamh againn chun an obair scoile a dhèanamh i rith an lae. Seo è àr mbliain!!

We are having great fun with "Operation Transformation" in Gaelscoil na Cruaiche this week. We are enjoying "Metafit" classes with Siobhàn and getting a lot of running in, as well. We had the "clúb aclaíochta" on Wednesday for the senior class and football training during the week also. Some classes were busy with "railyard fitness”! We have lots of energy to do our school work throughout the day. "This is our year "!!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Díolacháin cácaí Lá le Vailintín - St. Valentine Cake Sale

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


"Metafit" le Siobhàn

Baineann muid an-taitneamh as "Metafit" le Siobhàn. We really enjoy the "Metafit" workouts with Siobhàn.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Fiontraí óige 2015 / Junior Entrepreneur 2015

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Find us on Google Maps