Menu

Baile/Home

Gaelscoil na Cruaiche - Nuachtlitir

Click to view our Newsletter Archive or read our Latest Newsletter

 

Cumann na mBunscol competition

Gaelscoil na Cruaiche Gaelic team who won the West Mayo title in the Cumann na mBunscol competition

Cumann na mBunscol competition 22-05-2015

 


JEP Launch

Class 6 official launch of their board game “Peak of the Reek” and cook book “Cuisine na Cruaiche”, officiated by Minister Michael Ring.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Fleadh Cheoil Mhaigheo

D'fhreastral na triùir ceoltóirí seo ar an bhFhleadh Cheoil i mBèal Easa ag an deireadh seachtaine agus tháinig siad abhaile le duaiseanna go -leor. Is ceoltóirí den scoth iad. Comhghairdeachas libh!

These three musicians attended the Fleadh Cheoil in Swinford at the weekend and they returned with plenty awards!! They are fantastic musicians. Congratulations to all three of you!!

Fleadh Cheoil Mhaigheo

 


le Gaeilgeóirí na Seachtaine agus na daoine is cinèalta na seachtaine seo

Congratulations to "Gaeilgeóirí na Seachtaine" and the children who were awarded for their kindness this week.

le Gaeilgeòirí na Seactaine

Daoine is Cinèalta

 


Mayo Day 2015

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


X-factor na Cruaiche 2015

Chuir Rang 5 & 6 seò iontach ar siùl do x- factor na Cruaiche 2015.
Rinne chuile ghrùpa amhràn as Gaeilge agus cuid acu le rince curtha leo! Bhí siad thar barr! Bhaineamar ar fad an- taitneamh as. Seo thíos na buaiteoirí, comhghairdeachas libh!

5th and 6th class children put on a fantastic show for "X- Factor na Cruaiche 2015". Each group preformed a song in Irish on stage, some with a musical accompaniment and a dance routine! They were fantastic. We all really enjoyed the show! Here are the winners, congratulations to you all!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Cluichí Ceannais an Chontae/ County Finals

Comhghairdeachas le foireann camògaíochta agus iomanaíochta na scoile a bhí sna cluichí ceannais Cumann na mBunscol ar an Aoine seo caite. Nàr laige Dia sibh!!
Congratulations to the school camogie and hurling teams who were in the Cumann na mBunscoil County Finals last Friday! Well done to you all!!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Tech Week_2015 Scratch

www.techweek.ie
Rang 6 start coding in Scratch for Tech Week_2015

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Rang a 1 - là breà inniu i nGaelscoil na Cruaiche

Bhaineamar an taitneamh as an là breà inniu i nGaelscoil na Cruaiche agus muid ag dèanamh Ealain taobh amuigh! Tharraing muid pictùirí àlainne don radharc a bhí le feiceàil!
We took full advantage of the fine weather today in Gaelscoil na Cruaiche! We drew beautiful pictures of the fantastic scenery that's visible from our yard!!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Lá na bhfiontraí óga : Junior Entrepreneur Showcase day- GMIT, Caisleán a’ Bharraigh

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Naíonáin Bheaga ar lá leathanta saoire na Cásca

Bhí lá iontach againn sa Naíonáin Bheaga ar lá leathanta saoire na Cásca. Míle Buíochas do John Noonan a thug isteach dhá uain dúinn. We had a great day in Junior infants when we got the Easter holidays. We went on an Easter Egg hunt and to the park and a special thanks to John Noonan who brought us in two newborn lambs! Lá dén scoth a Bhí ann!!!!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Chamógaí Ghaelscoil na Cruaiche

Foireann Chamógaí Ghaelscoil na Cruaiche a d'imir ag leathama i gcluiche Maigh Eo in aghaidh Dún na nGall ar Dhomhnach Cásca i bPáirc Mhic hÉil.

Gaelscoil na Cruaiche's camogie team who played at half time on Easter Sunday during the Mayo v Donegal match in McHale Park.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Easter Hats

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Rang a 1

Bhaineamar an taitneamh as àr neadacha càsca seaclàide a dhèanamh ar là na laethanta saoire. Bhí siad an- bhlasta freisin!!
We really enjoyed creating our chocolate Easter nests! We enjoyed eating them too!!!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Cór na nÓg/National Youth Choir

 


Lèadóg/ Tennis

Bhain Rang a 1 & 2 an taitneamh as an leadóg le "Tennis Ireland" ar an Aoine seo caite!!
1st and 2nd class really enjoyed their tennis session with Tennis Ireland on Friday last!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Cór na nÓg/National Youth Choir

Seo rang 5 & 6 ag cleachtadh i gCaisleán a' Bharraigh le scoileanna eile an chontae do Chór na nÓg.
5th & 6th class practising their songs with other Mayo schools for their upcoming concert in Castlebar April 30th.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Lá Fhéile Padraig/St. Patrick Parade

Mórshiúl na bunranganna Lá Fhéile Padraig le ceoil ó banna ceoil na scoile. Cé hiad na leipneacháin sin?

Lá Glas i nGaelscoil na Cruaiche ar an 16ú Marta.Ghléas muid in éadaí glas in onóir do Lá Pádraig.
On March 16th we dressed in green in honour of St.Patrick's Day.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Buaiteoirí Sna G/Sna G Prizewinners

Bhí go-leor comórtaisí á rith againn le linn na coicise. Comhghairdeachas le na páistí thíos a bhí mar bhuaiteoirí i g comórtaisí ealaine, Tráth na gCeist, seó talúin, comórtas scipéala agus go mór mhór "Gaeilgeoirí na Bliana".

We ran many competitions throughout the fortnigth. Congratulations to the children below who were prize winners in the art competition, table quiz, talent show, skipping competition and most especially "Gaeilgeoirí na Bliana".

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Lá Domhanda na Leabhar/World Book Day

Bhí an-lá againn agus muid gléasta sna carachtair is ansa linn don lá.D'éisteamar le scéalta agus scríobhamar ár scéalta féin.Thugamar leabhra on mbaile agus tà muid chun iad seo a chur sa halla agus beidh cead ag gach páiste leabhar nua a fháil le léamh.
We had a great day on World Book Day.We dressed up as our favourite literary characters for the day.We listened to stories and wrote our own.We brought in books for exchanging and we will have an opportunity to pick a new book that we haven't read before.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Daltaí Ghaelscoil na Cruaiche a ghlac páirt i gcomórtas Rince Gaelach na Mini-Connaught’s ag an deireadh seachtaine.

 


Find us on Google Maps