Menu

Baile/Home

Gaelscoil na Cruaiche - Nuachtlitir

2ú Márta 2015

• Ranganna chanters/ Uillinn pipe classes -Dé Luain/ on Monday

• Ranganna Veidhlín/ Violin lessons with Pat Early - gach Máirt/on Tuesdays

• Ranganna Veidhlín/Violin lessons-Rang 3/4 –Dé Luain agus Dé Máirt

• Ranganna Dordveidhil/ Cello lessons-gach Máirt/every Tuesday @ 8.30am

• Club Gleacaíochta. Fun activity club- ar an gCéadaoin do dhaltaí Rang 3-6

• Club Fuála: Stitch club: Rang 5- ar an Aoine/ on Fridays

• Ranganna Fraincis / Extracurricular French lessons- gach Luan- Rang-1/2/3 Fón:0868529723

• Ranganna Fraincis / Extracurricular French lessons - gach Máirt- Rang 4/5/6 Fón:0868529723

• Ranganna Bosca ceoil-Múinteoir Liam-gach Céadaoin

• Ranganna Drámaíochta/Drama classes –Fiona Keane - Fón:0877634339-gach Luan

• Seachtain na Gaeilge -2ú Márta -17ú Márta- 2-17th March

• Ranganna Ríomhaireachta: Extracurricular computer classes-on Thursdays Fón:0874119079 (James)

• Lá Leabhar na Cruinne/ World Book day--------5ú Márta/ 5th March

• Cóineartú: Confirmation: Rang 6 -7ú Márta/ 7th March

• Lá Fhéile Pádraig/ St. Patrick’s Day- 17/3/15-Scoil dúnta/ School closed

• Comórtas na Boinéad Cásca: Easter Bonnet Competition-27ú Márta/ 27th March (Rang 3-6)

• Laethanta Saoire na Cásca/Easter holidays-------27ú Márta/ 27th March

• An Chéad Fhaoistin/ First Confession-25/4/15

• Bailiúcháin Éadaí: “Cash for Clobber” Collection---- 28ú Aibreán/ 28th April.

Click to view our Newsletters Archive ... and our Seachtain na Gaeilge (2ú—16ú Márta)

 

Daltaí Ghaelscoil na Cruaiche a ghlac páirt i gcomórtas Rince Gaelach na Mini-Connaught’s ag an deireadh seachtaine.

 


“Foireann sacar Ghaelscoil na Cruaiche a bhuaigh an pláta i gcomórtas “Westport Youth Activities” ag an deireadh seachtaine.

Westport Youth Activities

 


Tráth na gCeist an Chomhair Creidmheasa. Credit Union Table Quiz

Ruán Nic Chába, Gráinne Ní Ruanaigh, Seosamh Ó Riada agus Ciarán Ó Tnúthail

Credit Union Table Quiz Credit Union Table Quiz

 


Comhghairdeachas le Gaeilgeòirí na Seachtaine

2ú Márta 2015

Comhghairdeachas le Gaeilgeóirí na Seachtaine a fuair oíche saor ó obairbhaile mar gheal ar Sheachtain na Gaeilge!!!! Congratulations to Gaeilgeóirí na Seachtaine who have earned a homework pass for one night this week as it is Seachtain na Gaeilge!!

Comhghairdeachas le Gaeilgeòirí na Seactaine

 


Comhghairdeachas le na pàistí seo a bhí roghnaithe mar na daoine is cinèalta an tseachtain seo.

Congratulations to these children who were commended on their acts of kindness this week.

Comhghairdeachas le na pàistí seo a bhí roghnaithe mar na daoine is cinèalta an tseachtain seo.

 


Gaelscoil na Cruaiche supports the Irish Rugby Team

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Lá na bPancóga/Pancake Day

Yum

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Operation Transformation

Tà muid ag baint an-taitneamh as "Operation Transformation" i nGaelscoil na Cruaiche an tseachtain seo! Bíonn muid ag dèanamh "Metafit" le Siobhán agus ag dèanamh go - leor rith. Bhí an clúb aclaíochta ar siúl ar an gCèadaoin agus traineàil don pheil ghaelach i rith na seachtaine chomh maith. Bhí rail yard fitness ar siùl do cuid do na ranganna freisin.Tà go - leor fuinneamh againn chun an obair scoile a dhèanamh i rith an lae. Seo è àr mbliain!!

We are having great fun with "Operation Transformation" in Gaelscoil na Cruaiche this week. We are enjoying "Metafit" classes with Siobhàn and getting a lot of running in, as well. We had the "clúb aclaíochta" on Wednesday for the senior class and football training during the week also. Some classes were busy with "railyard fitness”! We have lots of energy to do our school work throughout the day. "This is our year "!!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Díolacháin cácaí Lá le Vailintín - St. Valentine Cake Sale

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


"Metafit" le Siobhàn

Baineann muid an-taitneamh as "Metafit" le Siobhàn. We really enjoy the "Metafit" workouts with Siobhàn.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Fiontraí óige 2015 / Junior Entrepreneur 2015

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Corpoideachas Iarnróid / Railyard fitness

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Nollaig 2014/Christmas Concert 2014

Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures Gaelscoil na Cruaiche Christmas Concert Pictures

 


Find us on Google Maps