Menu

Baile/Home

 

Dátaí Tábhachtacha/Important dates to note

 

Rásaí Tras-Tíre Chúige Chonnachta: Connaught Cross Country Finals

D'eirigh thar barr le fóirne Ghaelscoil na Cruaiche sna rásaí i gCo. Mhaigh Eo. D'eirigh leo an Chead Áit a bhaint amach i dtrí rás: Cailíní Sóisireach agus Sinsireach, agus buachaillí Sinsireach. D'éirigh leis na buachaillí Sóisireach an tríú áit a bhaint amach. Ciallaíonn sé seo go mbeidh na cheithre foireann ag rith ar son Co. Mhaigh Eo sna rásaí Cúige i Longfoird, ar an Satharn seo. Go n-éirí libh a pháistí!

Our Cross Country Teams did very well in the Mayo Finals last week. The Junior and Senior Girls, and the Senior Boys all claimed First Place, with the Junior Boys coming third in their race. This means that all four teams will represent Mayo in the Connaught Finals in Longford next Saturday.

 

Club Fichille: Chess Club

Thosaigh cúrsa fichille i Rang 5 an tseachtain seo caite. Beidh sé ar siúl ar feadh 5 seachtaine. Rang 5 began a chess course which will last for 5 weeks last week. 

Ranganna Breise: Extra-Curricular Classes

Beidh na Ranganna Breise ag tosnú ar an Luan, an 30ú Meán Fómhair. Caithfear an t-airgead a íoc leis an múinteoir ar an gcéad lá. Iarraim oraibh a chinntiú go mbailítear na páistí in am i ndiaidh na ranganna seo.The extra-curricular classes will commence Monday, the 30th September. The fee is to be paid directly to the teacher involved on the first day. Please insure that your child is collected as soon as these classes are over.

Club Rith

Club rith ar siúl gach Céadaoin ag am lóin do na hard-ranganna. Ná déan dearmad ar na héadaí reatha! Míle buíochas do na tuismitheoirí ar fad atá ag cabhrú.

Running Club for senior classes takes place at lunch time every Wednesday. Don't forget your running gear! Many thanks to all the parents who have volunteered to help out with this initiative!

 

 Traenáil don bpeil Gaelach gach Mháirt/Gaelic football training every Tuesday.

Ranganna Ceoil: Music Lessons

Beidh na ranganna ar an chanter le Múinteoir Des ar siúl gach Luan an téarma seo, agus na ranganna ceol léamh agus fidil le Múinteoir Pat gach Mháirt. The Chanter lessons with Múinteoir Des take place each Monday this term, and Múinteoir Pat will continue his music literacy/classical violin classes every Tuesday.

 

Blog nua do Ghaelscoil na Cruaiche

Táimid ag cur tús le blog nua inar scoil. Brúigh ar an seoladh thíos chun cuairt a thabhairt orainn agus eolas a fháil faoi chéard atá ar siúl againn ar scoil!

We are commencing a new blog in our school. Click on the link below to pay a visit and to find out what we are doing in school!

http://gaelscoilnacruaiche.scoilnet.ie/blog/

Trialacha do na Rásaí Tras-tíre

   
   

 

Ranganna Gaeilge: Irish Classes.

Beidh na ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ag tosnú ag deireadh mí Meán Fómhair. Má tá spéis agat na ranganna seo a dhéanamh, iarraim oraibh d'ainm a thabhairt don rúnaí go luath.  Irish classes for parents will resume at the end of September. If you wish to avail of these classes please leave your name with the secretary as soon as possible            

 

Anois teacht an Earraigh

Táimid ag coinnigh súil gearr amach do chomharthaí an earraigh le cupla mí anuas! Tá an tEarrach buailte linn faoi dheireadh!

 

 

Lá Fhéile Pádraig 2013

Bhí an-lá againn ar Lá Fhéile Pádraig agus muid ag glacadh páirt sa Pharáid. Rinne na páistí agus na tuismitheoirí an-iarracht ar an lá agus táimid thar a bheith buíoch.

        
        
        
        

 

Táimid uilig an gnóthach ag eagrú muid féin don pharáid. Seo roinnt grianghrafanna

We are all very busy getting ourselves organised for the parade!

 

     
   

 

 

 

Sa Ghaelscoil gach seachtain/Every week in Gaelscoil na Cruaiche

 

 

Ranganna Fidil

Bíonn Pat Early linn chuile Dé Máirt ag obair le Naíonáin Bheaga go dtí Rang 3.

Pat Early works with the children in Junior Infants - 3rd Class on Tuesday mornings.

 

Na Chanters

Bíonn Des Cafferkey ag obair le roinnt páistí ar an Luan.

Des Cafferky works with a number of children from the senior classes on Mondays.

Rince  

Bíonn na 'Redmonds' ag múineadh Rince Gaelach gach Céadaoin agus Déardaoin.

Teachers from the Redmond Dance Academy teach Irish dancing to all pupils in the school on Wednesdays and Thursdays.

 

Ranganna Bosca Ceoil 

Bhí Múinteoir Mairéad sásta ranganna a chur ar fáil do dhaltaí ó Rang 3 ar aghaidh agus tá an-dul chun cinn déanta acu ó thús na bliana.

 

 

 

 

 

Peil Gaelach

Bíonn traenáil don bpeil Gaelach gach seachtain le Múinteoir Colm. Déan cinnte go bhfuil na héadaí agus bróga peile agaibh ag teacht ar scoil.   

 

 

 

 

 

   

  

 free counters     

151_151 [1600x1200]026_26 [1600x1200]072_72 [1600x1200]186_186 [1600x1200]107_107 [1600x1200]128_128 [1600x1200]146_146 [1600x1200]114_114 [1600x1200]